Hem > Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen 2020/2021

Ordförande
Birgit Collskog
073-526 33 83
Vice Ordförande
Gunilla Sjödin
073-158 15 90
Sekreterare
Rolf Wimhed
070-202 45 52
Kassör
Börje Olin
070-717 27 44
Ledamot
Lena Jakobsson
073-960 10 70
Ledamot
Dan Sjöbäck
070-353 31 84
Suppleant
Nina Ax Brunskog
076-325 14 19
Suppleant
Tina Svanbring
070-777 25 04