Hem > Om gymmix

Om gymmix

Föreningen Gymmix Växjö startade redan 1941 då som Växjö Gymnastikkrets och är numera är en fullt certifierad Gymmix-förening inom Svenska Gymnastikförbundet. Vi certifierades hösten 2010 då som den 38:e föreningen i landet. Det finns i 57 olika Gymmix-föreningar över hela landet

Certifieringen inom Gymnastikförbundet som Gymmix-förening ställer en del krav på oss men är samtidigt en garanti för dig som deltagare/medlem att vi håller hög standard.
Våra ledare har lång rutin och deltar fortlöpande i vidareutbildningar och lokalerna som vi hyr är ändamålsenliga och rena.
Sist men inte minst ska det poängteras att föreningen har en väl fungerande administration och en mycket stabil ekonomi.

Vi arbetar efter en värdegrundspolicy och vi har följande fyra värdeord för vår verksamhet:
Rörelse hela livet, Glädje, Gemenskap, Respekt

Vi har låga avgifter i förhållande till våra kollegor i Växjö och hos oss får du gå på så många pass som du vill, kan och hinner! Skriv alltid upp dig på närvarolistorna i de grupper du deltar i! Vi redovisar statistik till Gymnastikförbundet terminsvis. 

För dig som kommer ny till våra grupper (eller som gjort ett litet uppehåll):

Du får prova på ett par gånger vid terminsstarten men sedan vill vi att du betalar in din terminsavgift. Betalning ska vara oss tillhanda senast 30 dagar efter terminsstart. Skriv ditt namn och din adress tydligt så att vi kan registrera din betalning. Du blir då automatiskt medlem. Har du av någon anledning inte kunnat vara med under en hel termin är det bra om du anger ditt medlemsnummer (Om du kommer ihåg det) samt namn och adress när du betalar in träningsavgiften till Vårt BankGiro-nummer som är: 364-0489.

Du når oss via e-post på denna adress: vaxjogymmix@hotmail.com

Vi svarar på vår e-post inom ett dygn på vardagar. Röda dagar nästföljande vardag.

Vår postadress är: 
Föreningen Gymmix Växjö
Kungsgatan 13 A
352 31 Växjö