Hem > GDPR

GDPR

Som du säkert känner till infördes nya strängare regler för hantering av personuppgifter den 25 maj 2018.

Dessa regler är dikterade av EU och går under benämningen GDPR (General Data Protection Regulation) och gäller alla länder som ingår i EU samt övriga nationer som har verksamhet inom EU och där dessa regler är tillämpliga.

Du har säkert fått mycket information från andra företag och institutioner om dessa nya regler vilka ersätter den gamla Personuppgiftslagen PuL.

Här kan du läsa den Integritetspolicy som vi beslutat om i Gymmix Växjö. Den följer en rekommendation från Riksidrottsförbundet och är kompletterad med information som gäller för vår förening.
Observera att du som privatperson har fått helt nya möjligheter att bestämma över vem eller vilka som har rätt att lagra adressuppgifter om dig. Läs igenom vår policy för att se vilka rättigheter som de nya reglerna innehåller.