Välkommen till Gymmix Växjö

Vi arbetar efter en värdegrundspolicy och vi har följande fyra värdeord för vår verksamhet:
Rörelse hela livet, Glädje, Gemenskap, Respekt

Vårterminen 2022

Terminsstarten skjuts upp till vecka 5.

Gäller inte Barngympan som börjar vecka 2.

Nya coronarestriktioner säger att deltagarantalet får vara högst1person/10m2 samt att man får vara max 2 personer åt gången i omklädningsrum.
Vi som förening måste följa restriktionerna för att inte riskera smittspridning
och behöver lite mer tid för att kunna anpassa oss.
Vissa pass är överbokade och vi
försöker hitta lokaler för att kunna dela en del grupper.
Hemsidan kommer att uppdateras när
vi vet mer och anmälda deltagare får information via mejl.